Gardiyan nedir, ne iş yapar ?

Gardiyan (İnfaz ve koruma memuru) nedir?

Ceza infaz ve tutukevlerinde mahkumların hertürlü ihtiyacını karşılamak amacıyla görev yapan “infaz koruma memuru” olarak bilinen devlet memurudur.

Gardiyan (İnfaz ve koruma memuru) ne iş yapar?


• Gardiyan (İnfaz ve koruma memuru) , kurumun düzen ve disiplinin temini, hükümlü ve tutukluların gözetimi ve kurumun temiz tutulması ile görevli olup, hükümlü ve tutukluların iş yönetmeliklerine uygun surette hareket etmelerini sağlar.

• Müdür ve yardımcısı veya bunların bulunmadığı yerlerde memur ile başgardiyan tarafından verilen emirleri yapar.

Gardiyan (İnfaz ve koruma memuru) olmak isteyenlerin vücutça sağlam, atletik vücutlu, insan ilişkilerinde başarılı (tutuklulara saygılı, hoşgörülü, sevecen), fedakar kimseler olmaları gerekir.
Mesleğin eğitiminin verildiği bir eğitim kurumu yoktur. Ancak; infaz ve koruma memuru olabilmek için;

• En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
• Erkek adaylar için, 1111 sayılı askerlik kanunun 10’uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere onay tarihinde askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak,
• Yazılı sınav tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını bitirmemiş olmak,
• Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
• Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, şartlarını taşımak gerekmektedir.

Eğitim Merkezlerinde hizmet öncesi eğitime, cezaevlerinin ihtiyacına göre ve Adalet Bakanlığınca belirlenecek sayıda Devlet Memurluğu Sınavında başarılı olan adaylar arasından idare memurluğu öğrenciliği için Adalet Bakanlığınca, infaz ve koruma memurluğu için adli yargı adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav ve mülakatta başarılı olanlar alınır. Adaylara eğitim süresince (3000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık harçlık ödenir. Bu harçlıklardan damga vergisi hariç, herhangi bir kesinti yapılmaz.

Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü veya uygulamalı sınava tabi tutulurlar. İdare memurluğu ve infaz ve koruma memurluğu, öğrencilerinden hizmet öncesi eğitimi başarıyla tamamlayanlar, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. Başarılı olamayanların eğitim merkezi ile ilişiği kesilir; ödenen harçlık ve yapılan masraflar talep edilmez.

Eğitim merkezlerinde kursiyerlere; Türkçe Dilbilgisi ve Kompozisyon, Genel Hukuk Bilgisi, İnfaz Personeli Mevzuatı, Türk İnfaz Sistemi, Personel Psikolojisi, İnsan Hakları, Cezaevi Güvenliği, Cezaevi Mimarisi ve Teknolojisi, İletişim Yöntem ve Teknikleri, Tutuklu ve Hükümlü Psikolojisi, İlk Yardım ile Beden Eğitimi ve Yakın Savunma dersleri verilmektedir. 

Eğitim programları iki aşamalı olarak yapılmakta; birinci aşamada teorik eğitim verilmektedir. Teorik eğitim 45 gün süre ile eğitim merkezinde yapılmaktadır. İkinci aşamada ise infaz ve koruma memurlarının mesleğe uyumlarının sağlanması ve teorik olarak gördükleri derslere işlerlik kazandırmak üzere görev yaptıkları alanda 21 günde uygulamalı eğitim verilmektedir.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*