Acil Tıp Uzmanı nedir, ne iş yapar ?

Acil Tıp Uzmanı nedir ?

Ani olarak meydana gelen sağlık bozukluklarında hastanın, genel durumunu, şikayet ve taleplerini değerlendirerek, temel tıbbi sorunu belirleyen ve ilk tıbbi müdahaleyi yapan uzman hekimdir. Meslek Kodu : 2212.10
Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Tıp Doktorları
Meslek Birim Grubu : Uzman Tıp Doktorları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Acil Tıp Uzmanı ne iş yapar, görevleri nelerdir ?

Acil Tıp Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    Hastanın şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında hastadan veya hasta yakınından ayrıntılı bilgi almak ve  kaydetmek,
b)    Hastanın ayrıntılı fiziki muayenesini yapmak,
c)    Teşhise yönelik olarak tomoğrafi, manyetik rezonans, ultrason, röntgen, kan, idrar vb.  tetkikleri istemek,
d)    Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarına göre tanı koymak ve tedavi yöntemlerini belirlemek,
e)    Acil servise başvuran  tüm akut hasta ve yaralıların ,stabilizasyon ve resüsitasyonları (yeniden canlandırma)  değerlendirme ve   bakımlarını sağlamak,
f)    Hastanın  değerlendirilmesi, hastalığın teşhis edilmesi, tedaviye başlanması , yatırılması, taburcu veya sevk edilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
g)    Gerektiğinde hastanın, hastane içinde veya dışında sürekli bakım olanaklarından (polikliniklerden) yararlanması için bilgilendirilmesini sağlamak ve yönlendirmek,
h)    Akut bir hastalık veya yaralanma geçiren hastaların hastaneye gelmeden önceki bakımlarını uygun şekilde gerçekleştirmek,
i)    Acil servisten çıkan hastaların izlenmelerini sağlamak,
j)    Kritik bakım ve toksikoloji gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek,
k)    Gerektiğinde ilgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak,
l)    Hastalık, yaralanma ve zehirlenmelerin önlenmesi için hastalar ve halkın eğitilmelerine yardımcı olmak,
m)    Acil veya felaket durumlarında, toplumsal felaket hazırlıkları ve acil tıp hizmetleri sisteminin  (EMS) yönetimine katılmak,
n)    Acil serviste görev yapan  yardımcı sağlık personelinin eğitim ve denetiminden sorumlu olmak,
o)    Mesleği ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek,kongre,sempozyum vb. aktivitelere katılmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*