Adalet meslek elemanı nedir, ne iş yapar, maaşları, görevleri nelerdir ?

Adalet meslek elemanı nedir, tanımı..

Adli yargı ve infaz kurumlarında hakim ve savcılara yardımcı eleman olarak çalışan kişidir. Meslek Kodu : 3411.03
Meslek Adı : Adalet Meslek Elemanı
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel
Meslek Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Din İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu : Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Adalet meslek elemanı ne iş yapar, görevleri nelerdir ?

•    Vatandaşların başvurularını kaydeder,
•    Bu başvuruları mahkemelere iletir,
•    Yargıçların aldıkları kararların uygulanmasını izler,
•    Mahkeme ilamlarının icrası, alacakların tahsilinin sağlanması işlemlerini yürütür,
•    İnfaz kararlarının uygulanmasını izler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

•    Dosya ve evrak,
•    Yazı makinesi,
•    Kırtasiye araç ve gereçleri,
•    Bilgisayar,
•    Faks.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Adalet meslek elemanı olmak isteyenlerin;

•    Sosyoloji ve hukuk alanına ilgili,
•    Türkçe’yi iyi kullanan,
•    Titiz, dikkatli çalışan,
•    Sorumluluk duygusuna sahip kimseler olmaları gerekmektedir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Genellikle büro tipi kapalı alanlarda oturarak çalışırlar. Arşivlerdeki dosya ve evraklarla çalıştıkları zaman ortam biraz tozludur.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; aşağıdaki meslek yüksekokullarının Adalet bölümlerinde  verilmektedir. •    Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu,
•    Erzincan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Adalet Bölümü,
•    Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu,
•    İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu,
•    Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi   Adalet Meslek Yüksekokulu,

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

•    Türkçe,
•    Kompozisyon.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI Mesleğin eğitimine girebilmek için,
•    Lise veya dengi okul mezunu olmak,
•    Meslek liselerinin “Adalet ” ve “Zabıt Katipliği” alanından mezun olanlar “Adalet” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde  yerleştirilebilirler.. Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-3” puanı almaları gerekir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ     Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır.
Eğitim Adalet Meslek Yüksekokullarında öğrencilere, adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde  bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Bilgisi,
Hukuk Bilgisi,
Hukuk Usulü Bilgisi,
Ceza ve Ceza Usulü Bilgisi,
İcra İflas Bilgisi, Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı,
Mali Mevzuat, Hukuk Dili,
Adli Tıp İnfaz Bilgisi,
Kalem Mevzuatı gibi hukuk bilgilerinin yanı sıra,
Daktilografi,
Türkçe,
Yabancı Dil,
Muhasebe,
İşletme Yönetimi,
Arşiv ve Dosyalama Teknikleri gibi teorik ve uygulamaya yönelik dersler okutulmaktadır.
Dört yarı yıldan oluşan eğitim programı ektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Adalet Ön Lisans Diploması ve “Adalet Meslek Elemanı” unvanı verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Bölüm mezunları, açılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürlüğü veya yardımcılığı, zabıt katipliği görevlerine atanmaktadırlar. İnfaz kurumlarında, noterlerde, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda “Hukuk Müşavirliği” bölümlerinde iş bulabilme olanağına sahiptirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilme olanağı mevcuttur. Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi imkanından faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası elde edilecek kazanç oranı bulduğu işe yönelik olarak değişmektedir. Kamu kurumlarında çalışanların kazançları 657 sayılı kanuna göredir. Özel kuruluşlarda ise asgari ücretin üç katına kadar gelir elde edebilirler.

MESLEKTE İLERLEME Adalet meslek elemanları mahkemelerde ve infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilirler.
Özel kuruluşlarda ise mesleki bilgi ve tecrübelerine göre üst görevlere getirilmektedirler.
“Adalet Meslek Elemanı” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan sınavda başarılı oldukları takdirde, Hukuk alanlarındaki dört yıllık lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler

BENZER MESLEKLER

•    Mahalli idareler elemanı.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*