İş ve meslek danışmanlığı (imd) sınavı 2013 eylül başvuruları ne zaman

İş ve meslek danışmanlığı (imd) sınavı 2013 eylül başvuru tarihleri açıklanmıştır. 

İş ve Meslek Danışmanı Seviye 6

Teorik Sınav Uygulama Sınav Tarihleri
07 Eylül 2013 Cumartesi Saat: 14.00 8 – 12 Eylül 2013 tarihleri arasında
(Başvuru sayısına göre izleyen günlerde de yapılabilir)

Belgenin Geçerlilik Süresi: 5 (Beş) Yıl
Başvuru Şartları: Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans düzeyinde mezun olmak.
Sınav sonuçları, bölüm bazlı olarak (A1/T1, A2/T1, A3/T1, A1/P1/ A2/P1) ilgili sınav tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçerlidir. 

BAŞVURU ÖNCESİ DETAY BİLGİ

İş ve Meslek Danışmanı seviye 6 ulusal yeterliliği aşağıdaki 3 zorunlu yeterlilik biriminden oluşmaktadır.


Teorik sınav (A1/T1 + A2/T1 + A3/T1 ) toplam 100 sorudan oluşmakta olup, sınav süresi 150 dakikadır.

A1
A2
A3
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1) Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1) Teorik Sınav (T1)
Sınav Şekli Test Sınavı Danışan Görüşmesi Uygulaması* Test Sınavı Sunum Uygulaması** Test Sınavı
Başarı Notu
(100 üzerinden)
70 70 70 70 60
Soru Sayısı 55 30 15

A1: İş ve Meslek Danışmanı Faaliyetlerinin Yürütülmesi (sınav şekli A1/T1: teorik sınav; A1/P1: Performansa dayalı sınav) 


A2: İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi (sınav şekli A2/T1: teorik sınav; A2/P1: Performansa dayalı sınav) 


A3: İş ve Meslek Danışmanı ve İlgili Diğer Mevzuatın Bilinmesi (sınav şekli A3/T1: teorik sınav 


Birim Bölüm Bazlı Başvuru Şartları
1. Adaylar birim bazında (A1, A2, A3) sınav başvurusu ve yeterlilik birimleri bazında birleştirme yapabileceklerdir. 
2. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgesi almaya hak kazanmak için adayların yukarıdaki tüm sınav bölümlerinden başarılı olmaları gerekmektedir. 
3. Adaylar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece bir, iki veya üç yeterlilik biriminin tamamı bazında başvuru yapabilirler. 
4. Adaylar aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak ikinci sınava, sadece ilk sınavda başarısız oldukları bölüm yada birimler bazında ücretsiz olarak katılabilirler. 
5. Adaylar, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek diğer sınavlara başarısız olunan sınav bölümü bazında ücret ödeyerek başvuru yapabilirler. 
6. Bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde düzenlenen ikinci sınav için farklı bir belgelendirme kuruluşu tercih ettiği durumda, sınav başvurusunu yeterlilik birimi bazında yapmalıdır ve birim bazlı yayınlanan sınav ücretini ödemelidir. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir. 
7. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde aynı kuruma bölüm bazında, farklı kuruma ancak birim bazında veya tüm birim sınavlarını kapsayan belgelendirme sınavı için başvuruda bulunabilirler. 
8. Bir yıl içerisinde ilk iki sınavına SAÜSEM’de katılım sağlamış ve üçüncü sınavının da, bu bir yıl içerisinde olması ön şartı ile, SAÜSEM’de katılım sağlayacak adaylardan ücretsiz sınav hakkını doldurmuş olanlar, belirlenmiş ücretler çerçevesinde sınav bazlı başvuru yapabileceklerdir. 
9. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği madde:60). Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2, A3) bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılamaz. 
10. Farklı Belgelendirme Kuruluşlarında sınava giren ve tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olan adayların dosyalarının birleştirilerek belge alabilmeleri için; 


– Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşuna “İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu” almak üzere talepte bulunulmalıdır. 


– Sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde sınava girilen diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, bir dilekçe ve diğer kuruluştan alınan “İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu” ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır 


– Belge almak için başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, adayın ilgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporlarını birleştirerek, MYK mevzuatına uygun olarak İş ve Meslek Danışmanı seviye 6 Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin düzenlenmesini sağlar. 


Örnekler:
Örnek 1: Bir aday sadece A1/T1 sınavına katılım sağlarken diğer bir aday hem A1/T1 hem de A2/T1 sınavına başka bir aday ise A1/T1, A2/T1 ve A3/T1 sınavına katılım sağlasın, adayların tamamı 100 TL ödeyecek ancak girdiği birimin sorularını kendisine verilen süre içinde cevaplayacaklardır.

Örnek 2: Farklı belgelendirme kuruluşunda sınava giren ve A2 biriminden başarılı olan aday, aynı yıl içinde SAÜSEM’e A1 ve A3 için başvuruda bulunması halinde; A1 yeterlilik birimi için (A1/T1)100 TL + (A1/P1)165 TL toplam 265 TL A3 yeterlilik birimi sadece T1 den oluştuğu ve teorik sınav tek oturumda yapıldığı için A3/T1 için ayrıca ücret ödemeyecektir. Bu aday sınav ücreti olarak toplamda 265 TL ödeyerek A1 ve A3 yeterlilik birimlerinden sınava girecektir. 
Sınav Ücreti
İlk defa Sınava Girecekler İçin 400 TL
Belgelendirme Ücreti 40 TL (Belgelendirme ücreti başvuru esnasında ödenmeyecek olup, belge almaya hak kazandıktan sonra ödenecektir)
Daha Önce Sınava Başvuru Yapıp Belge Almaya Hak Kazanamayan Adaylardan

A. Ücretsiz sınav hakkı dolmuş, sınava bölüm bazında başvuran SAÜSEM adayları için;

B. Farklı belgelendirme kuruluşunda sınava giren ve belge almaya hak kazanamayan adaylar için

Ücret Tarifesi

Sadece A1* Sadece A2* Sadece A3* Sadece (A1+A2) Sadece (A1+A3) Sadece (A2+A3)
A1/T1 A1/P1 A2/T1 A2/P1 A3/T1 A1/T1+A2/T1 A1/P1 A2/P1 A1/T1+A3/T1 A1/P1 A2/T1+A3/T1 A2/P1
100 TL 165 TL 100 TL 135 TL 100 TL 100 TL 165 TL 135 TL 100 TL 165 TL 100 TL 135 TL
265 TL 235 TL 100 TL 400 TL 265 TL 235 TL
ÜCRETSİZ SINAV HAKKI

Adaylarımız bir yıl içinde girecekleri 2. sınav veya sınav bölümleri için ücret ödemeyeceklerdir. 2012 Eylül, 2013 Nisan aylarındaki sınavlarından herhangi biri için ücret yatırmış olup, sınavlara hiç katılmamış adaylarımız ile bu tarihlerdeki sınavlardan sadece birine katıldığı halde sınavın tamamından veya bazı bölümlerinden başarısız olmuş adaylarımız Eylül 2013 İMD sınavına girmek için ücret ödemeyeceklerdir.

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKA HESAP BİLGİLERİ

ALICI : Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Banka Adı : GARANTİ BANKASI
Şube Kodu : 1414
Hesap No : 6299993
IBAN : TR44 0006 2001 4140 0006 2999 93

ATM kullanarak ücret yatıracak olan adayların TC Kimlik numaralarıyla işlem yapmaları gerekmektedir.
ATM’den alınan asıl fişin üzerine sınava başvuracak adayın TC Kimlik numarasını yazıp imzalaması gerekmektedir. Üzerinde TC Kimlik numarası bulunmayan ATM fişleri ve fotokopi olan ATM fişleri kabul edilmemektedir.

Havale / EFT kullanarak ücret yatıracak olan adayların açıklama kısmına başvuran kişinin TC Kimlik numarasını yazması gerekmektedir.

EFT ödemelerinde ALICI adı kısmında “Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü” yazmayan ve/veya ilgili IBAN Numarasını hatalı yazanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

Ücret iadeleri ile ilgili olarak; SAÜSEM Personel Belgelendirme Koordinatörlüğü prosedürü gereği; adaylarımızın başvurularının onaylanması ve sınav evraklarının oluşturulmasından sonra ücret iadesi YAPILAMAMAKTADIR. Adaylarımızın bu konuda itibar edecekleri yegane bilgi web sayfamızda ilan ettiğimiz süreç tarihleridir.

Sınav Yeri

Esentepe Kampüsü
Sakarya Üniversitesi
Serdivan/ SAKARYA

Başvuru Yeri

Başvurular on-line olarak alınacaktır (www.sausem.sakarya.edu.tr)Başvuru Şekli: 
Adaylar başvuru tarihleri arasında,  aşağıdaki sırayı takip etmek sureti ile www.sausem.sakarya.edu.tr web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştireceklerdir. 

 • İnternet ortamında başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Başvuru formunun doldurulması,
  • Vesikalık fotoğrafın yüklenmesi (son 6 ay içinde çektirilmiş net görüntü olmalı),
  • Nüfus cüzdanının önlü arkalı olarak sisteme yüklenmesi (jpeg),
  • Bankadan alınan dekontun sisteme yüklenmesi (jpeg)
  • Lisans diplomasının sisteme yüklenmesi (jpeg),
  • Belge Kullanım Sözleşmesinin onaylanması ,
  • Başvurunun onaylanması.


Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler:
NOT: Evrak teslim süreci ile ilgili detaylı bilgi 14 Ağustos 2013 tarihinden itibaren duyurulacaktr.
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilmek şartıyla )
2. Lisans Diploması (Yurtdışından alınan lisans diplomaları için Denklik Belgesi ile birlikte) / Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilmek şartıyla)
3. 2 (iki) Fotoğraf (Vesikalık-Son 6 ayda çektirilmiş olmalı)
4. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)
5. Belge Kullanım Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir.)
6. Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin aslı;
NOT: İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur.
Belgelerinizi imzalarken lütfen mavi renkli mürekkepli kalem tercih ediniz.
Sınav giriş belgesi, Başvuruların bitmesini takip eden günlerde T.C kimlik numarası ve Başvuru No ile sistemden alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR.

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği (11UY0017-6), 07.06.2011 tarih ve 27950 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı (11UMS0143-6) kaynak alınarak, İş ve Meslek Danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini belirleme, ölçme-değerlendirme ve belgelendirilme amacıyla hazırlanmıştır.

İŞKUR’un yayınladığı kaynak kitap içerisindeki değişiklikler :

 • 2. Sendikalar Kanunu 2821 Sayılı Kanun (tamamı):
 • 3. Toplu İş Sözleşmesi ve Grev ve Lokavt Kanunu 2822 Sayılı Kanun (tamamı):
 • B. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği (tamamı)

konuları yerine, sınava başvuran adaylarımız

 • 6356 Sayılı Kanun
 • 4857 Sayılı Kanun
 • 6331 Sayılı Kanun’larının güncel yayınlarına göre sınava hazırlanmaları gerekmektedir.

İŞKUR tarafından İş ve Meslek Danışmanına Yönelik Olarak Hazırlanan Kaynağı Buradan İndirebilirsiniz !

Yukarıda belirtilen kaynak kitabın İstihdam İle İlgili Kuruluşlar 67-77 sayfalarında yer alan Türkiye İş Kurumu başlıklı bölüme kaynak olarak ekteki dosyayı indirebilirsiniz

Yeterlilik aşağıdaki zorunlu birimlerden meydana gelmektedir:

11UY00017-6/A1: İş ve Meslek Danışmanı Faaliyetlerinin Yürütülmesi
(SAUSEM tarafından daha önce gerçekleştirilen sınavda A1 alanının sorular ve cevapları)

11UY00017-6/A2: İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi
(SAUSEM tarafından daha önce gerçekleştirilen sınavda A2 alanının sorular ve cevapları)

11UY00017-6/A3: İş ve Meslek Danışmanı ve İlgili Diğer Mevzuatın Bilinmesi
(SAUSEM tarafından daha önce gerçekleştirilen sınavda A3 alanının sorular ve cevapları)

Danışan görüşmesi uygulaması (A1/P1): Uygulamada örnek olay senaryosuna göre, danışan rolü oynayan bir kişi ile İş ve Meslek Danışmanı adayının görüşmesi sırasındaki örnek olayı gerçekleştirme performansı değerlendirilir. Görüşme süresi ortalama 10-15 dakikadır. Adayın performansı kontrol listesine göre puanlanır. Adayların sınavın bu bölümünden aldığı net puan, sınav salonundaki iki değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınacaktır. Sınavdan en az %70 başarı sağlanmalıdır.

İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına yönelik yürütülen faaliyetlerin bir konusu ile ilgili sunum uygulanması (A2/P1): İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına yönelik yürütülen faaliyetler için konular belirlenir ve bu konulardan biri için adayın bilgisayar ortamında veya sunuş tahtası vb. üzerinde sunum gerçekleştirmesi beklenir. Sunum Konuları SAÜSEM tarafından belirlenir ve SAÜSEM web sitesinde sınavdan 15 gün önce ilanen yayınlanır. Aday sunum sınavına başlamadan önce kendisine yöneltilen 12 adet sunum konusundan birisini rassal olarak seçer. Sunum süresi 5-10 dakikadır. Adayın performansı kontrol listesine göre puanlanır. Adayların sınavın bu bölümünden aldığı net puan, sınav salonundaki iki değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınacaktır. Sınavdan en az %70 başarı sağlanmalıdır

SUNUM KONULARI Sunumları indirmek için tıklayın.(GÜNCEL)

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi: Yeterliliğin elde edilmesi ve İş ve Meslek Danışmanı Sertifikası alabilmek için adayların A1/T1: 55 soru, A2/T1: 30 soru ve A3/T1: 15 soru(Toplam 100 soru) birimleri için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir. Sınavlar, İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği (11UY0017-6) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (A1/T1, A2/T1, A3/T1) ve performansa dayalı sınav (A1/P1,A2/P1) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.  Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. 

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*