Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri ne iş yapar, maaşları, nasıl olunur ?

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri ne iş yapar ?

Klasik
enerji kaynaklarına alternatif olarak sunulan; güneş, rüzgar,
jeotermal, dalga, gel-git ve akıntı ile hidrojenden enerji üretimi
aşamasında her türlü donanım ve elektrik- elektronik tesislerin
kurulması, çalıştırılması, bakım ve onarım işlerinde teknisyen ile
mühendis arasında görev yapan ara elemandır.

 

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri görevleri nelerdir ? 
 
Alternatif  Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri  , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak,
b)    İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,
c)    Yakıt hücreleri, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu, endüstriyel kurutma, dondurma sistemleri ve ısı alanlarında çalışmalar yapmak.
d)    Ülkenin alternatif enerji stratejisinin ve politikalarının belirlenmesinde katkıda bulunmak.
e)    Alternatif enerji kaynaklarının tanımlanması, üretimi, işletilmesi, dağıtımı ve tüketimi aşamalarında görev yapmak.
f)    Sistemleri geliştirmek ve denetlemek için testler ve deneyler yapmak.
g)    Periyodik olarak verileri toplar analiz eder ve sonuçları bir rapor halinde ilgililere sunmak.
h)    İşçilerin, teknisyenlerin görevlerini gerektiği şekilde yapıp yapmadığını denetlemek.
i)    İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygulamak.
j)    Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışmak.
k)    Mesleki alandaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*