Zabıt katibi nedir, ne iş yapar, maaşları

Zabıt katibi nedir, ne iş yapar ?

Adliyelerde, bölge idare mahkemelerinde, seçim kurullarında, icra dairelerinde kalem işleri, yazışma ve dosyalamanın yapılmasında, duruşma tutanakların düzenlenmesinde, sekreterya hizmetlerinin verilmesiyle ilgili işlerden sorumlu kişidir.

Zabıt katibi ne iş yapar, görevleri nelerdir ?

•    Resmi yazışmaları yapmak,
•    İcra takip işlemlerini yapmak,
•    Meslek gelişimine ilişkin faaliyetleri yürütmek,
•    Yazı işleri müdürünün tevdi ettiği görevleri yapmak,
•     Dosya ve kayıtları muntazam ve silintisiz olarak tutmak,
•    Karar ve tutanakları usulüne uygun yazmak,
•    Davalara ait müzekkereleri yazarak ilgili yerlere zamanında göndermek,
•    Cevabı gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapmak,
•    Gelen cevap yazılarında istenilen bilgiler olmadığını tespit ettiğinde ilgili makama haber vermek, duruşma günüden önce gerekli yazıları yazmak,
•    Dava dosyaları için dizi pusulası yapmak,
•    Serbest bırakma ve tutuklama yazıları ile hüküm özetlerini vaktinde yazmak ve ilgili makama vermek,
•    Acele işlerden sayılan nafaka takdiri, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi gibi davalara ilişkin kararları diğerlerinden önce ve çabuk yazmak,
•    Mahkeme dışında hakim veya naip huzuruyla yapılacak tüm işlemlerde hazır bulunmak, ayrıca kanun ve yönetmelikle yüklenmiş diğer görevleri yürütmek.
•    İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular.
•    Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır.
•    Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

•    Bilgisayar,
•    Dosya ve klasör,
•    Faks makinesi,
•    Fotokopi makinesi,
•    Yazıcı.

 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

•    Sosyoloji ve hukuk alanına ilgisi olan, 
•    Bilgisayar ve on parmak klavye kullanabilen,
•    Büro araç ve gereçlerini kullanabilen,
•    Türkçeyi iyi kullanan, resmi yazışma kurallarını çok iyi bilen,
•    Kendini sürekli geliştirebilen, iş ilişkilerini çok iyi yürüten,
•    Çalışkan, düzenli, titiz, güvenilir, sorumluluk sahibi ve ileri görüşlü olan,
•    Ekip çalışmasına yatkın, kişilerle iyi iletişim kurabilen,
•    Nezaket, görgü ve protokol kurallarına uyan
     kimse olmalıdır.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI:

Açık veya kapalı büro olabilmektedir. Çalışan kişi sayısı fazla olmasına rağmen büronun hacmi küçük boyutlardadır. İş yükü ağır, iş yoğunluğu fazla olduğu için mesai saatleri dışında da çalışmayı gerektirir. Sorumluluğu ön planda olan bir iştir.
Büro ortamında sürekli dosyalarla çalışıldığından dikkat edilmezse enfeksiyon hastalıkları veya alerjik rahatsızlıklar görülebilir. Masa başında ve bilgisayar karşısında oturulduğundan ergonomik koşullar sağlanamazsa omurga rahatsızlıkları, göz rahatsızlıkları ve eklem rahatsızlıkları riski vardır. Strese bağlı sinirsel rahatsızlıklar ve damar hastalıkları da oluşabilir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, adalet meslek ve anadolu adalet meslek liselerinin “Adalet” alanının “Zabıt Katipliği” dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI               

•    İlköğretim okulu mezunu olmak,
•    Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

•    Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
•    Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yılsonunda öğrenci alanını belirler.
•    Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
•    10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
•    Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara meslek lisesi diploması ve “Zabıt Katibi” unvanı verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Açılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla Zabıt Katipliği, mübaşir görevlerine atanmaktadırlar. İnfaz kurumlarında, noterlerde, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda “Hukuk Müşavirliği” bölümlerinde iş bulma olanağına sahiptirler.
Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları, ilk derece mahkemeleri, bölge mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri, yüksek mahkemeler, noterler, hukuk ve avukat büroları, Yüksek Seçim Kurulu, ceza infaz kurumları ve tutukevleri, özel güvenlik şirketleri, banka ve sigorta şirketleri gibi özel firmaların hukuk departmanları, takip birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.
          
EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

Yapılan iş yükü dikkate alındığında geliri düşük olan bir meslektir. Yaklaşık olarak asgari ücretin iki katı kadar ücret alabilmektedirler.
                               
MESLEKTE İLERLEME

Adalet meslek liselerinin Zabıt Katipliği dalından mezun olanlar istedikleri takdirde meslek yüksekokullarının Adalet ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, mesleki ve teknik eğitim bölgeleri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak programların kontenjanları dahilinde yerleşebilirler.
                      
İŞ HAYATINDA İLERLEME
        
•    Görevlerinin gereklerine göre hizmet içi eğitim verilir. Şartları uyanlara görevde yükselme eğitimi ve imkânları sağlanır. Adalet Meslek Yüksekokulu veya fakülte mezunu olanlar görevde yükselme sınavına girerek, şef, yazı işleri müdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, şube müdürü olabilirler. Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol gereği ön lisans tamamlama imkânı vardır.

•    Adalet alanlarında her zaman ihtiyaç duyulan ve sürekliliği olan bir meslektir.
                

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*