Cumhurbaşkanı nedir, ne iş yapar, görevleri, maaşları, nasıl olunur?

Cumhurbaşkanı nedir?


Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve
Türk Milleti’nin birliğini temsil eden, Anayasa’nın uygulanmasını,
Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözeten nitelikli
kişidir.

Meslek Kodu : 1111.01
Meslek Adı :Cumhurbaşkanı
Meslek Ana Grubu : Yöneticiler
Meslek Alt Ana Grubu : Başkanlar, Üst Düzey Yöneticiler Ve Kanun Yapıcılar
Meslek Grubu : Kanun Yapıcılar Ve Üst Düzey Yöneticiler
Meslek Birim Grubu :
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : LisansCumhurbaşkanı ne iş yapar, görevleri nelerdir?

III. GÖREV VE İŞLEMLER:

Cumhurbaşkanı, işletmenin genel çalışma
prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde
kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine
ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Yasama ile ilgili olanlar :

a} Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nde açılış konuşmasını yapmak, Türkiye Büyük
Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya çağırmak,
b} Yasaları yayımlamak,
c} Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri göndermek,
d} Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,

e} Yasaların, kanun hükmündeki kararnamelerin,Türkiye Büyük Millet
Meclisi İçtüzüğü'nün, tümünün ya da belirli kurallarının
Anayasa’ya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi
ile Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak,
f} Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

Yürütme alanına ilişkin olanlar :

a} Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
b} Başbakanın önerisi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
c} Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu’na Başkanlık etmek ya
da Bakanlar Kurulu’nu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak,
d} Yabancı devletlere Türk Devleti’nin temsilcilerini
göndermek, Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek yabancı devlet
temsilcilerini kabul etmek,
e} Uluslararası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
f} Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığını temsil etmek,
g} Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek,
h} Genelkurmay Başkanı'nı atamak,
ı} Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak,
i} Milli Güvenlik Kurulu'na Başkanlık etmek,
j}Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim ya
da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,
k} Kararnameleri imzalamak,
l} Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak,
m} Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve Başkanını atamak,
n} Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak,
o}Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,
ö}Üniversite rektörlerini seçmek,

Yargı ile ilgili olanlar:

a}Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini,
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu üyelerini seçmek.

b} Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve
atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri
kullanır.
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*