PASLANMAZ ÇELİK, ÖZELLİKLERİ

PASLANMAZ ÇELİK VE ÖZELLİKLERİ

Pas tutmayan çelikler teknik bilim dalına ait terminolojide paslanmaz çelik olarak adlandırılmaktadır. Bu paslanmaz çeliklerin hammadde oranı en az % 12 kromdan oluşmaktadır.Bununla birlikte nikel (Ni) molibden (Mo) ve titan (Ti) gibi başka alaşım bileşenlerinden oluşabilmektedir.Bu alaşım bileşenleri korozyana karşı direncini kuvvetlendirmektedir ve mekanik özellikleride etkileyebilmektedir. Başka alaşım bileşenleri örneğin kükürt (S) yada azot (N) sadece mekanik özelliklerin daha fazla iyileştirlmesinde eklenilmektedir.Bu sayede kullanıcı ve işleyen kişi birden çok hammadde ve kullanım çeşitlilik imkanları elde etmektedir.

Austenit eklenmiş paslanmaz çelikler yaklaşık olarak %18 Cr ve asgari %8 Nikel (Ni) paslanmaz çeliklerin en büyük gurubunu oluşturmaktadır.Bu gruba paslanmaz çelik yapıları,silindir çeliği,çabuk işlenilebilir çelik ve araç gereç çeliği dahildir.Fakat bu çelikler farklı kullanım özellikleri doğrultusunda kullanılmaktalar.Aşağıda size temel olarak austenit eklenmiş paslanmaz çeliklerin kısaca temel özelliklerini göstereceğiz.

• Korozyana karşı dayanırlık : Bu austenit eklenmiş paslanmaz çeliklerin farklı ortamlarda pasif bir tabakanın oluşması için kullanılır.Bunlar çeliği başka saldırılara karşı korumaktalar.Bu ince koruma tabakası temel olarak krom oksidinden oluşmaktadır.Pasifleştirme çeliğin üst yüzeyi ile sınırlandırılmıştır,ayrılma veya hasara uğrama durumunda oksijen yardımı ile hemen kendisini yenilemektedir.

• Mekanik özellikler : Paslanmaz çelikler yüksek çekme direnci (Rm yüksek kuvvette germe) ile tanımlanmışlardır.Bunlara düşük çekme yada % 0,2 yani %1 germe sınırı (Re veya Rp0,2, R Pt gerilmesi ) plastik şekillendirme özelliğine sahiptir. Bu yüksek genişleme rezervleri sebebi ile çok iyi bir dayanıklık ve soğuk şekil verme ortaya çıkmaktadır. Çok olan dayanıklık özellikleri düşük ısı dercelerinde özel anlamları bulunmaktadır.Soğuk şekil vermede takrar bir sağlamlaştırma (Rm1 Rma1 Rp1 sertliğn artması) meydana gelmektedir,fakat sertliğn sağlamış olduğu fayda yanında (örneğin kaynak parçaları için) yüksek biçim derecesinde sertlik ve korozyon dayanıklığı olumsuz olarak etkilenebilmektedir.İstenmeyen soğuk sertleşmeleri önlemek için örneğin istenilen mekanik özelliklerin elde edilebilmesi için akkor haline getirme işlemi uygulanması gerekmektedir.

• Manyetizma : Yumuşak akkor haline getirilmiş halde paslanmaz çelikleri manyetik değillerdir. Örneğin pürüssüz krom çelikleri buna karşın mıknatıs tarafından çekilmekteler.

• Isı hareketleri : Paslanmaz çelikler yaklaşık olarak iki kat daha yüksek ısı yayma ve yaklaşık sadece yarısı kadar ısı iletkenliğine alaşımsız çelikler karşısında sahiptirler.

Esas olarak paslanmaz çelikler metal için bilindik tüm işlemler ile işlenebilme özelliğine sahiptir. Özellikle yukarda belirtilmiş olan özellikler sebebi ile tüm yada bir kısım değişik işleme ve uygulama metotlarını uygulamanız gerekmektedir.Paslanmaz çeliğin en mükemmel halini elde edebilmek için birden çok uyulması gereken talimatlar bulunmaktadır.Mükemmel bir hal elde edebilmesi için uygulanması gereken önlemlerin sıralanması burada belirtilmiş olan bilgileri yok etmek anlamına gelmektedir.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*