Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri nedir, ne iş yapar, görevleri, maaşları, nasıl olunur?

Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri nedir?

Belirlenen standartlara göre; işletmeye ait üretim girdilerinin en verimli şekilde kullanılması, kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün veya hizmet elde edilmesi için planlama yapılması, uygulamanın kontrol edilmesi, sonuçların ölçülerek veri toplanması ile değerlendirilmesi için kalite güvence liderine bağlı olarak hazırlanan iş planı ve programına göre çalışan kişidir.

Meslek Kodu : 3139.17
Meslek Adı :Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : İşlem Kontrol Teknikerleri
Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış İşlem Kontrol Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)


Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a} Üretilecek ürüne veya hizmete göre üretim sürecinin planlamasını yapmak,
b} Üretimin en uygun maliyet ve zamanlama ile gerçekleşmesi için makine veya tesisatın seçimi ve yerleşimini sağlamak,
c} Hammadde, ürün ve stok kontrolünü yapmak ve sipariş miktarını belirlemek,
d} Çalışanların verimli olabilmesi için iş planları yapmak ve iş emirlerini hazırlamak,
e} Ürün veya hizmetin kullanıcıya sağlayacağı faydanın maksimum düzeye ulaşması için nasıl sunulması gerektiği konusunda çalışmak, yöntemlerinin tespiti ve uygulanmasını sağlamak,
f} Üretimde ölçülebilir düzeyde kalite artışı ve bunun sürekliliğinin sağlanmasına katkı sağlamak,
g} Üst yönetimin karar vermesini kolaylaştırmak için gerekli bilgileri toplamak, bu bilgilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasında kalite güvence liderine yardımcı olmak,
h} İşletmede Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması, yürütülmesi, geliştirilmesi çalışmalarında aktif rol almak,
i} Süreç iyileştirme ekiplerinde lider rolü üstlenmek,
j} Kalite yönetim sistemleri, süreç iyileştirme ve problem çözme teknikleriyle ilgili işletme içi eğitimler vermek,
k} Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde iç denetim sistemlerini geliştirmek, iç denetim birimlerinin etkinliğini artırmak,
l} İşletmelerin Ar-ge, tasarım, üretim, paketleme, ambalajlama, satış ve pazarlama, tedarikçi ilişkileri gibi tüm prosesleri bilir ve proseslerde performans ölçümü gibi ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*