Bölge Kontrolörü (Demiryolu) nedir, ne iş yapar, görevleri, maaşları, nasıl olunur?

Bölge Kontrolörü (Demiryolu) nedir?

Demiryolu güzergahı üzerinde kendi görev alanı içerisindeki, tren, kaza vb. olaylara ilk müdahaleyi yapan, kaza tespit tutanağını tutan ve rapor hazırlayan kişidir.

Meslek Kodu : 3341.07
Meslek Adı :Bölge Kontrolörü (Demiryolu)
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : İdari Ve Uzman Sekreterler
Meslek Birim Grubu : Büro Süpervizörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)


Bölge Kontrolörü (Demiryolu) ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Bölge Kontrolörü (Demiryol
u}, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a} Kaza mahalline seri şekilde gitmek,
b} Kaza ve olaylara ilk müdahaleyi yapmak,
c} Kaza ve olayların oluş nedenini, yol, lokomotif ve vagonların durumu ile olay yerinin yapısını, alınacak önlemleri, yolun trafiğe açılacağı saati ekibi ile belirlemek ve ilgililere bildirmek,
d} Sorumluluğunda çalışan personelin görev sırasındaki işledikleri her türlü suçlara müdahale etmek, soruşturmalarını yapmak,
e} Soruşturmanın kısa sürede sonuçlandırılması için raportöre gerekli yardımı yapmak, görev verildiğinde müşterek soruşturmayı yönetmek, soruşturmanın raportörlüğünü yapmak,
f} Trafik hizmetlerinin düzenli ve emniyetli bir şekilde yürütülmesi için her türlü önlemlerin alınmasını teklif etmek,
g} Trenlerde ve işyerlerindeki denetimleri sırasında tespit edilen aksaklıkları ve düzensizlikleri gidermek için önlemler almak, ilgili amirlere bildirmek,
h} Tren, makas ve işaretlerin, hatların, muntazam olup olmadığını, kar ve buz tabakalarının kaldırılmış olduğunu kontrol etmek,
i} Tren işaretlerinin çalışır durumda olduğunu kontrol etmek,
j} Trenlerin kalkış ve varışlarına ait bilgilerin ilgililere zamanında ve doğru olarak bildirilmesini ve trenlerin istasyonlara kabulünün usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,
k} Trenlerin kabulünde ve manevralarda limit dışı vagon bırakılmamasını kontrol etmek,
l} Trenlerin istasyonlardaki duruş müddetlerinin yeterli olup olmadığını kontrol etmek,
m} Personelin görevlerini emir ve yönetmeliklere uygun olarak yapmalarını, trafik hizmetlerinin gecikmesiz yapılmasını sağlamak,
n} Gar ve istasyonları gerek gördüğünde trafik yönünden sondaj suretiyle denetlemek,
o} Sorumluluğu dahilinde gelir-gider denetimi bakımından, gelir-gider denetimi yapmak,
p} Gerektiğinde denetim amacıyla yolcu ve yük vagonlarına refakat etmek,
q} Yolcu trenlerine refakatinde trende seyahat eden yolcuların bilet ve belgeleri ile bagaj işlemlerini sondaj mahiyetinde kontrol etmek,
r} Gar, istasyon ve trenlerde yaptığı denetimler ile turneleri sırasında tespit edilen aksaklık ve düzensizlikleri rapor etmek, raporu ilgili birimlere göndermek, vb. görev işlemleri yerine getirir.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*