Büro Nezaretçisi nedir, ne iş yapar, görevleri, maaşları, nasıl olunur?

Büro Nezaretçisi nedir?

-Kamu ve özel kuruluşların haberleşme, muhasebe, personel, organizasyon-metot, istatistik, levazım ve ikmal bürolarında yapılan işler ile çalışanları organize ve nezaret eden kişidir.

Meslek Kodu : 3341.02
Meslek Adı :Büro Nezaretçisi
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : İdari Ve Uzman Sekreterler
Meslek Birim Grubu : Büro Süpervizörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)


Büro Nezaretçisi ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Büro Nezaretçisi (Genel} işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a} Kamu ve özel kuruluşlarda idari işlere, yazışma ve neşriyat için gerekli evrak ve kayıtların elle veya mekanik usullerle hazırlanmasına, muamele görmesine ve tutulmasına nezaret etmek,
b} Form ve kayıtların tutulması ile posta ve kurye faaliyetleri için gerekli evrak ve kayıtların elle veya mekanik usullerle hazırlanmasına, muamele görmesine ve tutulmasına nezaret etmek,
c} Maaş , tahsisat, ödenek, demirbaş eşya kayıtları, gelirler ve terberrular gibi hususları içeren muhasebe görevlerine, personel mülakat ve sınıflandırılması, rapor, form, dosya, sici ve kayıtların hazırlanması ve tutulması için gerekli evrak ve kayıtların elle veya mekanik usullerle hazırlanmasına, muamele görmesine ve tutulmasına nezaret etmek,
d} Teşkilat personel kadrolarının ve personelin kullanılmasına, insan gücü sevk ve idare faaliyetlerine, personel ikmal ve malzemelere ait bilgilerin derlenmesi, mukayesesi, kontrol ve analizi gibi açıklanması ve grafikle gösterilmesi faaliyetleri için gerekli evrak ve kayıtların elle veya mekanik usullerle hazırlanmasına, muamele görmesine ve tutulmasına nezaret etmek,
e} Malzeme ve ikmal maddelerinin siparişi, satın alınması, tesellümü, depolanması, sayım kontrolünün yapılması, dağıtımı, sevki, elden çıkarılması, bildirilmesi, ne olduğunun tespit değeri için gerekli evrak ve kayıtların elle veya mekanik usullerle hazırlanmasına, muamele görmesine ve tutulmasına nezaret etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*