Çevre Sağlığı Teknisyeni nedir, ne iş yapar, görevleri, maaşları, nasıl olunur?

Çevre Sağlığı Teknisyeni nedir?

-İnsan sağlığına zarar veren çevresel olumsuzlukları yok etmek için, çevre şartlarını düzeltme ve iyileştirme tedbirlerini uygulayan, gıda, su, hava ve binaları sağlık açısından denetleyen nitelikli kişidir.

Meslek Kodu : 3257.08
Meslek Adı :Çevre Sağlığı Teknisyeni
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu : Çevresel Ve Mesleki Sağlık Kontrolörleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)


Çevre Sağlığı Teknisyeni ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Çevre Sağlığı Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a} İnsan sağlığına zarar veren çevre şartlarını saptamak,
b} Topluma açık ve sağlık koşulları kötü kuruluşları tespit ederek, ortamlarının iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak, koşullarını düzeltmeyenlerin kapatılmasını önermek,
c} Yeraltı ve yerüstü içme ve kullanma sularını saptamak,
d} Sulardan örnek alarak tahlile göndermek, suların dezenfekte edilmesini sağlamak,
e} Dezenfekte edilen sularda, serbest klor tespiti yapmak veya yaptırmak,
f} Kaynak, memba ve kuyu sularının kirlenme odaklarını belirlemek ve iyileştirmek için girişimlerde bulunmak,
g} Her türlü su kaynaklarının debisinin (lt/sn} tayinini yapmak,
h} Toprağın sızdırma derecesinin saptanması için "Toprak Sızdırma Testi" yapmak,
i} Gıda maddelerinden örnek almak, muayenelerini yapmak veya yaptırmak,
j} Esnaf denetimleri yapmak ve kayıtları tutmak,
k} İstatistiksel veriler toplamak, değerlendirme yapmak, tablo ve grafik çizimleri yaptırmak,
l} Basit olarak arıtım tesisleri, su tesisleri, arazi ve bina krokilerinin çizimini yapmak,
m} Yapı malzemelerinin basınç ve rutubete dayanıklılığını anlamak için "su ve basınç" deneyleri yapmak,
n} Kemiriciler ile mücadele çalışmalarını yapmak,
o} Bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılmasında etken olan çevresel faktörleri araştırmak ve iyileştirici çalışmaları yapmak,
p} Hava kirliliği ölçümü yapmak,
q} Hava kirliliğini azaltıcı yakma metotlarını uygulatmak,
r} Endüstride zararlı atık maddelerin kontrolünü yapmak,
s} Hava meydanları, limanlar ve kara nakil araçları konaklama yerlerinin çevre sağlığı yönünden denetimini yapmak, alınacak sağlık tedbirlerini uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*