Diş Protez Kolecisi nedir, ne iş yapar, görevleri, maaşları, nasıl olunur?

Diş Protez Kolecisi nedir?

Birimine gelen modelin diş eti yapısı ile diş arasındaki ilişki ve uyumu sağlamak amacıyla modeli trimleme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Meslek Kodu : 3214.11
Meslek Adı :Diş Protez Kolecisi
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu : Tıbbi Protez Ve Diş Protez Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim


Diş Protez Kolecisi ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Diş Protez Kolecisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a} Alçı bölümünden veya metal prova bölümünden modelleri teslim almak,
b} İş takip formunu ve hasta kayıt formunu incelemek,
c} Önem ve aciliyet durumuna göre siparişleri tasniflemek,
d} Dişin kapanışını denk getirmek için modeli antüklatöre alçı ile sabitlemek,
e} Dişin kapanışını denk getirmek,
f} Antüklatörden çıkan modelin diş ve dişeti uyumu için krete işlemi yapmak,
g} Bistüri ve song kullanarak kalıbı aşındırıp kazımak ve dişeti sınırını belirgin hale getirmek,
h} Kalıba sık sık hava tutarak toz ve pisliklerden arındırmak,
i} Kalıp numunesini kontrol etmek ve doktor kaynaklı kapanış hatalarında düzeltme işlemi için kalıbı doktora geri göndermek,
j} Belirlenen dişeti sınırı altında kalan fazlalık alçıları el frezesiyle sıyırmak,temizlemek,
k} Sabitleme pimlerine bağlı kalarak kalıptaki diş veya diş gruplarını mikro çark ile kesmek,
l} Tek veya grup halindeki dişleri ağız anatomisine uygun olarak trimlemek,
m} Trimlenerek modelaja hazırlanan diş ve diş gruplarını pimlerinden yuvalarına takmak,
n} Alt ve üst çeneyi tekrar antüklatöre yerleştirmek,
o} Antüklatörü alçılamak ve donmasını beklemek,
p} Modelin kapanışını ve son durumunu kontrol etmek,
q} Sorun yoksa antüklatörden modeli çıkarmak,
r} Kalıbı modelaj bölümüne göndermek,
s} İhtiyaç ve sarf malzeme taleplerini belirlemek ve tedarik edilmesini sağlamak,
t} Çalışma ortamını düzenlemek ve temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*