İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) nedir, ne iş yapar, görevleri, maaşları, nasıl olunur?

İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) nedir?

İnşaatlarda iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel saha kontrolünü yapan, risk değerlendirme faaliyetlerini yürüten, iş araç ve gereçlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından kontrol edilmesi, acil durum uygulama, yangın önleme, kayıt ve raporlama işlemleri ile mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Meslek Kodu : 3257.10
Meslek Adı :İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat)
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu : Çevresel Ve Mesleki Sağlık Kontrolörleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)


İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) ne iş yapar, görevleri nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaa
t}; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a} Risk Değerlendirme Faaliyetlerini Yürütmek
b} İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Saha Kontrolü işlemlerini Yürütmek
c} İş güvenliği ile ilgili ölçümleme işlemlerinin yapılmasını sağlamak
d} İskelelerin ve merdivenlerin kontrolünü yapmak
e} Kişisel koruyucuların kontrolünü yapmak
f} Yüksekte çalışma sisteminin, asma iskele ve bina cephe asansörlerinin kontrolünü yapmak
g} Bakım-onarım-devreye alma işlemleri sırasında gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etmek
h} Saha ve sosyal tesislerin temizlik, tertip ve düzeninin, Sahadaki korkuluk, geçiş ve rampaların kontrolünü yapmak
i} İksaların, Stok sahası ve depoların kontrolünü yapmak
j} Malzeme düşme ve devrilmelerine karşı kontroller yapmak
k} İSG kimlik kartlarının kontrolünü yapmak
l} Atıkların uygun şekilde depolanıp depolanmadığını kontrol etmek
m} Elle kaldırma ve taşıma işlemlerinin uygunluğunu kontrol etmek
n} Trafik düzenini kontrol etmek
o} Çalışanların davranışlarını kontrol etmek ve bilgilendirmek
p} Tehlikeli yerlerin açıklık ve boşluklarının kontrolünü yapmak
q} Sigara içme Tahditli alanların alanlarının Aydınlatma kontrolünü yapmak
r} Kaldırma makinelerinin ve donatılarının kontrolünü yapmak
s} İş makinelerinin, binek araçlarının kontrolünü yapmak
t} Basınçlı ekipmanın kontrolünü yapmak
u} Elektrikli el aletlerinin kontrolünü yapmak
v} Elektrik tesisatının kontrolünü yapmak
w} Basınçlı tüplerin kontrolünü yapmak
x} Parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda kullanılan teçhizatın kontrolünü yapmak
y} Uyarı ve ikaz işaretlerinin kontrolünü yapmak
z} Mekanik el aletlerinin Makine ve tezgâhların kontrolünü yapmak a
a} Acil Durum Uygulama işlemlerini Yürütmek b
b} Yangın Önleme ve Uygulama işlemlerini Yürütmek c
c} Kayıt ve Raporlama işlemlerini Yürütmek d
d} Mesleki Gelişime ilişkin Faaliyetleri Yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*