Maliye Meslek Elemanı nedir, ne iş yapar, görevleri, maaşları, nasıl olunur?

Maliye Meslek Elemanı nedir?

-Görevli olduğu kurumun yada işletmenin maliye işlemlerini yürüten ara insan gücüdür.

Meslek Kodu : 3313.02
Meslek Adı :Maliye Meslek Elemanı
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Finans Ve Matematiksel İşler İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu : Muhasebe İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans


Maliye Meslek Elemanı ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Maliye Meslek Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a} Kamuya ait gelirlerin toplanması, (vergi, resim, harç ve gecikme faizi vb
.} giderlerinin ise bütçe uygulama talimatına uygun olarak yapılması için gerekli işlemleri yapmak,
b} Mali konu ile ilgili işlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunu sağlamak,
c} Vergi toplama döneminde tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsil işlemlerini yapmak,
d} Vergi mükelleflerini ziyarette bulunmak, borçlarını ödemeyen mükelleflerle yazışmalar yapmak ve uyarmak,
e} İşyeri ve müşterilerine muhasebe ve mali konularda danışmanlık yapmak,
f} İşyerinin diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili mali işlemlerinin kayıtlarını tutmak,
g} Ödenecek vergileri hesaplayarak vergi dairelerine ödenmesini sağlamak,
h} Kurumun giderleri ile alacaklarını izleyip bunlarla ilgili tablo ve raporlar hazırlamak,
i} Mali işlerle ilgili evrakların bastırılmasını temin emek,
j} Belirli dönemlerde istatistikler raporlar hazırlamak, yaptığı işlemlerle ilgili gerekli yazışmaları yapmak ve bunları üst birimlerine iletmek,
k} Görev alanı ile ilgili yayımlanan kanun, tüzük, yönetmelik ve mevzuatla ilgili değişiklikleri takip etmek ve getirilen yenilikleri uygulamaya koymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*