Şef-Kamu Kuruluşları nedir, ne iş yapar, görevleri, maaşları, nasıl olunur?

Şef-Kamu Kuruluşları nedir?

Biriminde yürütülen faaliyetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için üstleri ve astları arasındaki koordinasyonu sağlama, evrak ve bilgi akışını sağlama, arşivleme işlerinin yapılmasını sağlama bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Meslek Kodu : 3341.04
Meslek Adı :Şef-Kamu Kuruluşları
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : İdari Ve Uzman Sekreterler
Meslek Birim Grubu : Büro Süpervizörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim


Şef-Kamu Kuruluşları ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Şef (Kamu Kuruluşları}; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a} Astları arasında dengeli ve esnek bir iş bölümü sağlamak, yapılacak işler hakkında gerekli açıklamalarda bulunmak, işlerin yapılmasına nezaret ederek zamanında ve eksiksiz olarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
b} Biriminde yürütülen faaliyetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli araç, malzeme, personel vb. ihtiyaçları önceden belirleyerek amirine iletmek,
c} Gelen ve giden evrakla ilgilenmek, gereğini yapmak, tüm evrakların dosyalanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak,
d} Kendi görev alanı içindeki ve diğer bölümlerle olan yazılı ve sözlü bilgi akışının tam, doğru ve zamanında oluşmasını sağlamak,
e} Amirinin ihtiyaç duyabileceği kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde rapor hazırlamak,
f} Astlarının yetiştirilmelerini sağlamak, astlarına iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek,
g} Malzeme alımları ile ilgili olarak amirine önerilerini bildirmek,
h} Mevzuat ile belirlenmiş sınırlar dahilinde astlarının saatlik izin formlarını doldurarak amirine sunmak,
i} Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*