SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ

SÜT VE ÜRÜNLERİ
TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ
TANIM
Süt
fabrikaları ve mandıralarda sütten yağ, yoğurt, ayran, peynir, dondurma, süt
tozu gibi ürünlerin en iyi şekilde üretilmesi, korunması ve pazarlamasında
çalışan ara elemandır.
A- GÖREVLER
Süt ve ürünleri
teknolojisi teknikeri, gıda mühendislerinin denetimi altında;
Süt
üretiminin ve sütün besin değerinin arttırılması yönünde çalışmalar yapar,
Sütte bulunan mikroorganizmaları, süt asidi
bakterilerinin metabolizmasını inceler,
Süt
ve ürünleri kaynaklı enfeksiyonlar ve gıda zehirlenmeleri için önlem alır,
Süt
üretim tekniklerini uygulayarak pastörize, sterilize, aromalı süt ve benzeri
ürünleri üretir,
Tereyağı,
peynir, ayran, yoğurt, dondurma, süt tozu ve benzeri ürünleri üretimini yapar,
Süt
ve ürünlerinin kalite kontrol, depolanma, korunma, ambalajlama ve pazarlama
yöntemlerini uygular,
Sütün
elde edilmesinden pazarlama aşamasına kadar olan süreçte temizleme ve
mikroplardan arındırma işlemini uygular,
Süt
endüstrisinde kullanılan yardımcı ve katkı maddelerinin kimyasal, fiziksel
yapılarını, fonksiyonlarını, sağlık ve beslenme ilişkilerini üretim sürecinde
dikkatle değerlendirir,
Sütçülük
artıklarının genel özellikleri ve bunların değerlendirilme yöntemlerini bilir
ve uygular,
Süt işletmelerinde kullanılan makine ve
ekipmanlarının normal bakım ve onarımlarını bilir ve yapar.
KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN
Separatör,
pastörizatör, fokometre,
Starter
kültürler, soğutma ve ısıtma sistemi cihazları,
Dezenfekte
maddeleri,
Kalite
kontrol ve analiz cihazları,
Vakumlama
aleti, büret (ölçüm cihazı), Pipet (numune alım cihazı),
Teknik
resim araç gereçleri.


SÜT VE ÜRÜNLERİ
TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ
B- MESLEĞİN
GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER
Süt ve ürünleri
teknolojisi teknikeri olmak isteyenlerin,
Biyoloji
ve kimya alanında yetenekli ve bu alanda başarılı,
Ekonomiye,
özellikle pazarlama konusuna ilgili,
Koku
ve tat alma duyusunun gelişmiş olması,
El
becerisi olan,
Gıda sektöründe çalışmasına engel herhangi bir
bulaşıcı hastalığı, açık yarası olmayan,
Hijyen
kurallarına dikkat eden, düzenli ve sorumlu
kimseler
olmaları gerekir.
C- ÇALIŞMA
ORTAMI VE KOŞULLARI
Süt
ve ürünleri teknolojisi teknikeri; süt fabrikaları ve imalathanelerde,
mandıralarda çalışır. Gıda mühendisleri, teknisyen ve işçilerle iletişim
halindedir. Ürünlerin pazarlaması aşamasında müşteri ile de iletişimde
bulunurlar. Çalışma ortamı sıcak, rutubetli, ıslak ve gürültülüdür.SÜT VE ÜRÜNLERİ
TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ
D- MESLEK
EĞİTİMİ
MESLEK
EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLERİ

Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı meslek
yüksekokullarının “Süt ve Ürünleri Teknolojisi” programında verilmektedir.
MESLEK
EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Meslek liselerinin, ÖSYS
Kılavuzuda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar “Süt ve Ürünleri
Teknolojisi
” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ayrıca mezunlar,
yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda
belirtilen programlara yerleştirilebilirler.
EĞİTİMİN
SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Süt ve ürünleri teknolojisi programında eğitim
teorik ve pratik olarak verilmektedir. 2 yıllık öğretim sonunda 4 hafta staj
yapılmaktadır.
EĞİTİM
SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Süt ve
Ürünleri Teknolojisi
önlisans diploması verilmektedir.SÜT VE ÜRÜNLERİ
TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ
E- ÇALIŞMA
ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Süt
ve Ürünleri Teknolojisi Teknikeri; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile İl
Müdürlüklerinde, İlçe Ziraat Müdürlüklerinde, Belediyelerde, Hıfzısıhha Enstitüsünde,
İl Sağlık Müdürlüklerinde, Süt ve Ürünlerini üreten özel fabrika ve
imalathanelerde çalışabilecekleri gibi kendileri de özel işyeri açabilirler.
Özellikle gıda sektörünün yoğun olduğu bölgelerde iş olanakları fazladır.
Ayrıca, 1999’da yürürlüğe giren Gıda Yönetmeliği ile bu bölüm mezunlarının
sorumlu yönetici olarak istihdam edilebileceği belirtilmiştir.
F-EĞİTİM
SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM
SÜRESİNCE
Eğitim
süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak mezuniyet sonrası geri ödemek üzere
Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim ve harç kredisi alınabilir.
EĞİTİM
SONRASI
Eğitim
sonrası kazanç, özel sektöre ait işyerlerinde farklılıklar göstermekle birlikte
ilk işe girişte asgari ücretin 1,5- 2 katı civarındadır. Bu ücret işteki
başarıya ve yapılan anlaşmaya göre yükselmektedir.
Kamu
sektöründe ise yasal olarak belirlenen derece ve kademeden işe başlanır.
Ücretler kıdeme ve yıllık olarak belirlenen oranlara göre artar.SÜT VE ÜRÜNLERİ
TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ
G- MESLEKTE
İLERLEME

MESLEKİ
EĞİTİMDE İLERLEME
Süt
ve Ürünleri Teknolojisi önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans
Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)” başarılı oldukları takdirde; ÖSYS
kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş
yapabilirler.
İŞ HAYATINDA İLERLEME
Süt ve ürünleri teknolojisi teknikeri kendi üretim
ünitelerini veya iş yerlerini kurabilirler.
BENZER
MESLEKLER
Gıda
mühendisi,
Gıda
teknikeri.


SÜT
VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ
H- EK BİLGİLER
İş organizasyonu yapar,
Çevre
koruma önlemleri alır,
İş
sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
Kalite
Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
Mesleki
gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*