Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni nedir, ne iş yapar, görevleri, maaşları, nasıl olunur?

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni nedir?

-Sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuvarlarda hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Meslek Kodu : 3212.01
Meslek Adı :Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu : Tıbbi Laboratuvar Ve Patoloji Laboratuvarı Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)


Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a} Deneyler, analiz ve testler için gerekli olan mikroorganizma kültürleri yetiştirmek,
b} Boya ve sabitleştirme gibi teknikleri kullanarak salgı sıvılar, hücre, doku ve vücut organlarından örnek hazırlamak,
c} Analiz için çözelti ve kültür ortamları hazırlamak,
d} Laboratuar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapmak,
e} İşlem sırasındaki gözlemlerini formlara kaydetmek,
f} Deney, test ve analiz bulgularını rapor etmek,
g} Laboratuvar araç-gereçlerini temizlemek, dezenfekte etmek, bakımını yapmak,
h} Laboratuvar uzmanlarının ve tıp adamlarının araştırma çalışmalarına yardımcı olmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*