Denetçi-Kamu nedir, ne iş yapar, görevleri, maaşları, nasıl olunur?

Denetçi-Kamu nedir?

-Özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında kanun, tüzük, yönetmelik genelge ve talimatlar doğrultusunda teftişler yapan kişidir.

Meslek Kodu : 3359.02
Meslek Adı :Denetçi-Kamu
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Düzenleyici Devlet İle İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Düzenleyici Devlet İle İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans


Denetçi-Kamu ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Müfettiş işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a} Merkez veya taşra teşkilatlarında, teşkilatları ilgilendiren konularda kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatların uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek,
b} Memurların faaliyetleri hakkında teftiş programına göre inceleme ve teftiş yapmak,
c} İnceleme teftişlerinde teknik, ekonomik ve hukuki bakımdan veya diğer yönlerden gördükleri yanlışlık ve eksiklikleri tespit etmek,
d} İşlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesi ve memurların çalışmalarından daha çok faydalanılması için alınması gerekli gördüğü tedbirlerle birlikte yetkililere sunmak,
e} Teftişleri sırasında tespit ettiği her türlü suç unsuru olabilecek usulsüzlükleri yetkililere bildirerek, ilgililer hakkında soruşturmaya başlamak,
f} İş ilişkisinde bulunan diğer resmi ve özel iş yerleri ile ilgili evrak, dosya ve belgelerin doğruluğunu inceleyip, inceleme neticesi tespit ettiği yolsuzlukları yapanlar hakkında soruşturma açarak yetkililerce lüzum görülen diğer araştırma ve incelemeleri yapmak,
g} Yetkililerden doğrudan doğruya aldığı emirleri teftiş kurulu başkanına bildirmek,
h} Her inceleme, teftiş ve araştırma neticesinde soruşturma ve inceleme ile ilgili kesin kanıya dayanan ve içeriğinde eleştiri, öğütleme, düşünce ve önerileri kapsayan raporu, gerekçileri ile birlikte hazırlayarak yetkililere vermek,
i} Yetkililerce incelenen ve raporlarda daha fazla veya daha ayrıntılı açıklanması veya cevaplanması gereken konuların açılığa kavuşturulmasını teminen geri verilen raporlar için tamamlayıcı inceleme yapıp, düşüncelerini rapora yazarak yetkililere vermek,
j} Fabrika veya diğer işyerlerinde, değişik devlet kuruluşlarında sağlık ve güvenlik, ücret konuları, iş organizasyonları üzerinde teftiş yapıp teftiş raporları hazırlayarak yetkililere vermek,

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*