AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ 


TANIM 

Ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında,
belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini
tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen kişidir.

A-GÖREVLER

Ana hammadde ağaç olmak üzere, ağacı mekanik işlemler sonucu kereste,
kaplama, kontrplak, kontrtabla, yonga levha ve lif levha gibi ürünlere ve bu
ara ürünleri de ağırlıklı olarak sabit ve hareketli mobilyalar olmak üzere
dayanıklı tüketim ürünlerine dönüştürme sürecinde;

– Tasarlanmış bir ürünü projelendirir, maliyet analizi yapar ve üretime
hazırlar,
– Üretimin yapılacağı atölye ve fabrikayı planlar,
– Üretim için gerekli malzemelerin temininde görev alır, stok planlaması
yapar,
– Üretimin; istenilen miktarda, istenilen zamanda gerçekleşmesini sağlar,
– Kalite kontrol ve test tekniklerini hazırlar

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

– Bilgisayar ve Üretim Programları (Bilgisayar destekli tasarım, kumanda
ve otomasyon, optimizasyon, paket üretim programları vb.),
 – Endüstriyel makineler (NC, CNC kontrollü panel ebatlama, Frezeleme
makineleri, Yüksek frekanslı presler, hidrolik ve pnomatik montaj
makineleri üst yüzey işlemleri ve kurutma hatları vb.)
– El makineleri (elektrik, elektronik pnometik, hidrolik mekanik vb.),
– El aletleri (kesici, vurma, sıkıştırma, ölçme ve kontrol, markalama vb.)
– Malzemeler (hammadde, yarı mamul, mamul madde ve yardımcı gereçler)

B-MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER 

 Ağaç işleri endüstri mühendisi olmak isteyenlerin,

– Matematik ve fen derslerinde başarılı,
– İşletmeye ilgi duyan,
– Tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş,
– İnsan ilişkilerinde olumlu tutum ve iletişim becerisine sahip,
– Ekip halinde çalışabilen,
kimseler olmaları gerekir.

C-ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

İşletmenin kullandığı teknolojiye bağlı olarak çalışma ortamı içerisinde toz,
sıvı madde buharı veya gürültü olabilmektedir. Pazarlama, üretim planlama ve
tasarım birimlerinde sakin bir ortamda çalışılmaktadır. Üretim biriminde diğer
çalışanlarla, satış biriminde ise müşterilerle iletişim gerektiren bir meslektir.

D- MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

 Mesleğin eğitimi yükseköğretim kurumlarının Teknoloji Fakültesi, “Ağaç İşleri
Endüstri Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

 MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek eğitimine girebilmek için,

 Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları
taşımak,

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ 

 Eğitim süresi bir yıl hazırlık eğitimi olmak üzere 5 yıldır.
 Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA 

Eğitimini tamamlayarak mezun olanlara “Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi” lisans
diploması verilmektedir.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi, Belediyeler, Verimlilik Genel Müdürlüğü,
Kalkınma Bakanlığı, TSE (Türk Standartları Enstitüsü), ve Türk Patent Enstitüsü,
KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis, araştırmacı-planlamacı
mühendis olarak,

– Üniversitelerin orman endüstrisi, ağaç işleri ve mobilya –dekorasyon
bölümlerinde öğretim elemanı olarak,
– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumları ve
Merkezlerinde öğretmen olarak,
– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından
eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş
Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı
Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.
– Başta mobilya endüstrisi olmak üzere ağacı hammadde olarak kullanılan deniz
araçları, oyuncak, hediyelik eşya, müzik enstrümanları, ağaca dayalı ara ürün,
ahşap işleme makineleri gibi endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren tüm özel
sektör kuruluşlarında çalışabilirler.
– Dekorasyona yönelik büro, üretime yönelik atölye veya fabrika olmak üzere
kendi işletmelerini kurabilirler, yatırım danışmanlığı yapabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ 

EĞİTİM SÜRESİNCE 

Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve
kamu kurumlarının sağladığı burs imkânlarından da yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI 

Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın
ücret politikasına göre değişmektedir.
İşe başlangıç ücreti asgari ücretin üç katı civarındadır. Üst düzey yönetici
pozisyonları için ücret yüksektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı kanunda belirtilen teknik
hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.

G-MESLEKTE İLERLEME 


MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi
olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME 

Kamu kuruluşlarında çalışanlar müdür yardımcısı, müdür, il müdürü, daire başkanı
vb gibi yönetici pozisyonlarına yükselmeleri mümkündür.


BENZER MESLEKLER 

– Endüstri Mühendisi,
– Orman Endüstri Mühendisi,
– Mobilya Dekorasyon Öğretmeni.

H-EK BİLGİLER
GÖREV 

– İş organizasyonu yapar,
– Çevre koruma önlemleri alır,
– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*