Noter Başkatibi nedir, ne iş yapar, görevleri, maaşları, nasıl olunur?

Noter Başkatibi nedir?

Kanunlarda genel ve özel olarak noterlikte yapılması öngörülen tüm noterlik işlemlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayan, işlemleri kontrol eden nitelikli kişidir.

Meslek Kodu : 3411.07
Meslek Adı :Noter Başkatibi
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Din İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu : Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)


Noter Başkatibi ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Noter Başkâtibi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a} Haberleşme ve yazı işlerinin zamanında yapılmasını sağlamak,
b} Liste, beyanname, ve bildiriler düzenlemek ve ilgili mercilere zamanında göndermek,
c} Noterlikte tutulması zorunlu defterleri usulüne uygun tutmak, tutulmasını sağlamak,
d} Emanetlerin teslim ve muhafazası için gerekli işlemleri yapmak,
e} Her türlü karton ve dosyaları usulüne uygun olarak tutmak ve günlük işlem kağıtlarının ciltbentlere yerleştirilmesini temin etmek,
f} Arşiv bölümünü tanzim ve çalışma tarzını tayin, tespit, yürütme ve denetlemek,
g} Noterlik dairesinin iç hizmetleri, temizlik ve koruma tedbirlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
h} Aylık ve yıllık iş cetvelleri, beyannameler ve her türlü cetvelleri düzenlemek ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak ve gecikmeye meydan vermeden gerekli ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak,
i} İşlemler servisinden çıkan her işlemin tahakkukunun doğru olup olmadığını kontrol etmek,
j} Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*