Zabıt Katibi nedir, ne iş yapar, görevleri, maaşları, nasıl olunur?

Zabıt Katibi nedir?

-Mahkemelerde ve diğer toplantılarda toplantı zabıtlarını veya hakimin görülen dava ile direktiflerini seri şekilde daktilograf eden, ara kararlarla ilgili evrakları hazırlayan kişidir.

Meslek Kodu : 3411.09
Meslek Adı :Zabıt Katibi
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : İdari Ve Uzman Sekreterler
Meslek Birim Grubu : Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans


Zabıt Katibi ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Zabıt Katibi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a} Dershanelerde ve diğer toplantılarda anlatılanları ve zabıtları seri şekilde steno ile aynı tespit etmek,
b} Steno notlarını normal yazıya çevirerek daktilo ile yazmak veya yazılmasını sağlamak,
c} Açılan davalar hakkında hakimin verdiği talimatlar doğrultusunda tensibi hazırlamak,
d} Duruşmalara çıkmak,
e} Hakimin direktiflerini daktilo ile zapta geçmek,
f} Dosyalarda tamamlanması gereken belgeleri hazırlamak ve ilgili mercilere postalamak,
g} Gelen cevapları dava dosyasına takmak,
h} Evrak defterine kaydetmek,
i} Diğer yazışmaları yapmak,
j} Davacı ve Davalıya davet çıkarmak,
k} Duruşma gününde duruşma listesini hazırlamak,
l} Listeyi görülebilecek bir yere asmak,
m} Duruşmada hakimin dava ile ilgili direktiflerini seri olarak daktilo ile zapta geçmek,
n} Duruşma sonrası dosyaları incelemek,
o} Ara kararları olanları gerekli belgeleri hazırlamak ve hakime imzalatmak,
p} İlgililere postalamak,
q} Tevkif veya tahliye müzakerelerini hazırlamak ve ilgililere gönderilmesini temin etmek,
r} Katıldığı toplantının mahiyetine göre görev alabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*