Gençlik ve Spor Uzmanı nedir, ne iş yapar, görevleri, maaşları, nasıl olunur?

Gençlik ve Spor Uzmanı nedir?

Gençlik ve Spor ile ilgili aktiviteleri günümüz çizgisi ile kurumsal bir yapıda ve belirli ilkeler doğrultusunda, sağlıklı olarak yönetme, kulüplere gençleri sevk edecek faaliyetleri yapma, gençlere spor yapmalarına ilişkin imkânları sağlamak için destek olma ve sportif etkinliklere katılımlarını sağlama, sportif faaliyet alanında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, müsabaka ve diğer gençlik faaliyetlerine katılımı sağlama bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Meslek Kodu : 3422.53
Meslek Adı :Gençlik ve Spor Uzmanı
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Spor Ve Fitnes Çalışanları
Meslek Birim Grubu : Spor Antrenörleri, Eğiticileri Ve Hakemleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans


Gençlik ve Spor Uzmanı ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Gençlik ve Spor Uzmanı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a} İllerde faaliyette bulunacağı sportif branş ile ilgili yıllık stratejileri belirlemek ve ilgili birimlere sunmak,
b} Faaliyet gösterdiği branşda gençler arasında tarama yapmak, yetenek seçimi konusunda bilimsel verileri kullanmak,
c} Gençlerin beslenme, sağlık ve spor konusundaki genel hususlarda bilgilendirilmelerini sağlamak,
d} Gençlerin spora teşvik edilmesi ile ilgili çalışmaları organize etmek,
e} Tesislerin uygun kullanımı ile ilgili olarak ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği içinde çalışmak,
f} Gençlerin spor yaparken sağlığını ön planda tutmak ve gerekli önlemleri almak,
g} Gençlerin okul ve ailesi ile ilişkilerinde destekleyici faaliyetlerde bulunmak,
h} Sportif faaliyetler ile ilgili olarak ilinde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına destek olmak ve çalışanların spora teşvik edilmesi yönünde çalışmalar yapmak,
i} Branşı ile ilgili olarak takımlar kurmak ve müsabakalara katılmak,
j} Takımların müsabakalara hazırlanması, müsabaka ile ilgili izinlerinin alınması ve müsabaka sonrasında ilgili süreçlerin takibi gibi işleri yapmak,
k} Maç analizleri yapmak, bilgi ve verileri arşivlemek, gerektiğinde değerlendirmek,
l} Sporcuları milli takımlara hazırlamak, federasyon ile sağlık ilişkiler kurması yönünde çalışmalar yapmak,
m} Gençlik ve Spor konusunda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak,
n} Hazırlamış olduğu projeleri ilgili taraflarla paylaşmak, değerlendirmek, spora ve sporcuya kaynak ve imkan oluşturmak,
o} Sporcuların spor dışındaki yaşantılarında disiplin ve düzen içinde bulunmasına yönelik destekleyici faaliyetlerde bulunmak, sporcuları beslenme konusunda bilgilendirmek,
p} Ergojenik yardım ve doping konusunda sporcularını bilgilendirmek,
q} Sporcuların kendilerine güven ve karar alma mekanizmalarının gelişimi yönünde destekleyici faaliyetlerde bulunmak,
r} Sporcunun psikolojisini takip etmek, ?fair play? centilmenlik çerçevesinde spor yapması konusunda gerekli çalışmaları yapmak,
s} Gençlere ve ailelerine yönelik rehberlik, danışmanlık ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
t} Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*