Eğitim Polisi nedir, ne iş yapar, görevleri, maaşları, nasıl olunur?

Eğitim Polisi nedir?

Polislerin eğitim ihtiyaçlarını tespit etme, müfredat hazırlama, planlama yapma, öğrenci seçme ve yerleştirme, ortam düzenleme, uygulama ve değerlendirme işlemlerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Meslek Kodu : 5412.09
Meslek Adı :Eğitim Polisi
Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları
Meslek Alt Ana Grubu : Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar
Meslek Grubu : Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar
Meslek Birim Grubu : Polis Memurları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans


Eğitim Polisi ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Eğitim Polisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:
a} Yazışma, dosyalama, arşivleme, raporlama vb. idari işlemleri yürütmek,
b} Eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek,
c} Eğitim müfredatı hazırlamak,
d} Eğitim ortamları düzenlemek,
e} Eğitim planlaması yapmak,
f} Eğitimin uygulanmasını sağlamak,
g} Katılımcılara verilecek belgeleri hazırlamak ve dağıtımını yapmak,
h} Katılımcılara değerlendirme anketi uygulamak,
i} Eğitimin değerlendirmesini yapmak,
j} Polis eğitim kurumlarının öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerini yürütmek,
k} Polis eğitim kurumlarını tanıtıcı broşürleri hazırlamak,
l} Sınavlarla/müracaatlar ile ilgili duyuruların yapılmasında görev almak,
m} Aday başvurularını almak, adayların aranan şartlara uygun olup olmadığını kontrol etmek,
n} Adayların güvenlik soruşturmalarının yapılmasını sağlamak,
o} Aday bilgi dosyalarını hazırlamak ve değerlendirmek,
p} Sınavların aşamalarında adaylara tebligat yapmak,
q} Sınav komisyonlarında görev almak,
r} Başarılı ve başarısız aday listelerini ilgili birimler bildirmek,
s} Sınava ilişkin evrakın tanzim edilmesini sağlamak,
t} Sınav sonuçlarının değerlendirmesi çalışmalarında görev almak,
u} Sınavlarda başarılı olan adayların sağlık raporlarının alınmasını sağlamak,
v} Başarılı olan adayların okullara dağıtımlarını sağlamak
w} Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iş başı eğitim, toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak, teknolojik gelişmeleri izlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*