Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) nedir, ne iş yapar, görevleri, maaşları, nasıl olunur?

Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) nedir?

Eğitim Kurumlarında, fiziki teknik imkanları kullanarak her türlü can, mal güvenliğini ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Meslek Kodu : 5414.04
Meslek Adı :Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları)
Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları
Meslek Alt Ana Grubu : Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar
Meslek Grubu : Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar
Meslek Birim Grubu : Güvenlik Görevlileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim


Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları) ne iş yapar, görevleri nelerdir?

III. GÖREV VE İŞLEMLER : Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları}, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a} Eğitim kurumlarına girişlerde öğrencilerin kimlik kontrollerini yapmak,
b} Eğitim kurumlarına gelen ziyaretçilerin kimlik bilgilerini kaydetmek, ziyaretçi kartı vermek,
c} Verilen ziyaretçi kartının takibini yapmak ve iadesini almak,
d} Görev alanı içerisinde adli vakaları okul idaresine ve genel kolluk kuvvetlerine bildirmek,
e} Okula gelen kişilerden şüpheli durumda olanların kimlik bilgilerini aldıktan sonra en yakın genel kolluk kuvvetlerine bildirmek,
f} Okul binasını içeriden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü tehlikelere karşı korumak,
g} Okulun çevresinde gerekli denetimleri yapmak, şüpheli kişileri ve durumlardan okul idaresine bilgi vermek,
h} Görev alanı içerisinde bir suçla karşılaştığında, zor kullanmak, suça el koymak, sanığı tespit etmek,
i} Suç delilerini muhafaza etmek ve yakalama yapması gereken olayları en yakın genel kolluk kuvvetlerine bildirmek,
j} Olağanüstü durumlarda (yangın, su baskını, fırtına deprem vb
.} ilk müdahalelerde bulunmak ve ilgili birimlere bilgi vermek,
k} Okulda bulunan kayıp eşyaları ilgililere teslim etmek, ilgilisi bulunmayan kayıp eşyaları polise teslim etmek,
l} Gerektiğinde okulun park ve bahçesine arabasını uygunsuz park edenlere engel olmak, trafik düzenini sağlamak,
m} Okul idaresince belirlenmiş olan yerlerde düzenli olarak denetim ve kontrolleri yapmak maddi ve manevi kayıplara yol açabilecek olayları okul idaresine bildirmek,
n} Okuldaki malzeme ve demirbaşların korunmasını sağlamak, vb. görev işlemleri yerine getirir.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*