İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı nedir, ne iş yapar, görevleri, maaşları, nasıl olunur?

İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı nedir?

Çalıştığı kurum yada işletmenin organizasyon yapısı ve kadro durumunu esas alarak, çalışanlarının niteliklerine uygun görevlere atanması ve özlük işlerinin takibi konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak çalışan nitelikli kişidir.

Meslek Kodu : 4416.02
Meslek Adı :İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu : Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Grubu : Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Birim Grubu : Personel İşleri İle İlgili Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans


İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı ne iş yapar, görevleri nelerdir?

İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a} İşletmede çalışan personel sayısı ve niteliklerine göre dağılım yapmak geleceğe yönelik kadro hareketlerini planlamak bu hususta öneriler geliştirmek,
b} İşletmeye başvuranlar arasında uygun nitelikli kişilerin işe alınmasını sağlamak,
c} Çalışanların maaş, emeklilik, izin, hastalık, sigorta vb. özlük işlerini yürütmek,
d} Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak,
e} Organizasyon yapısıyla ilgili çalışmalara katılmak,
f} Performans değerlendirme çalışmalarına katılmak, performansı arttırıcı önerilerde bulunmak,
g} Gerekli istatistiksel bilgilerin elde edilmesine yarayan kayıtların tutulmasını sağlamak,
h} Departmanlardan gelen iş tanım ve gereklerinin gözden geçirilmesi ilgili çalışmalara yardımcı olmak,
i} Yönetim ve çalışanlar arasındaki iletişimi sağlamak,
j} Tüm departmanlardan gelen personel talep formlarını değerlendirmek, ilan taslaklarının hazırlanmasına yardımcı olmak,
k} İşletmenin temel politika ve amaçları doğrultusunda çalışanlarla ilgili kural ve ilişkileri düzenleyen İş Kanunu, Sendikalar Kanunu vb. kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde işlerin yürütülmesine yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*