Metal Sac İşleme Ustası nedir, ne iş yapar, görevleri, maaşları, nasıl olunur?

Metal Sac İşleme Ustası nedir?

İŞ sağlığı ve güvenliği ve çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, iŞ organizasyonu yapan, imalat resimlerini okuyan, iŞ öncesi hazırlıkları yapan, sac iŞleme makine ve donanımları ile çeŞitli türlerde sac/levha malzemelerin Şekillendirme özelliklerine uygun olarak her türlü kesme, bükme vb. Şekil verme iŞlemlerini gerçekleŞtiren ve alıŞtırma iŞlemlerinin ardından birleŞtirme iŞlemlerini uygulayan, iŞlem gören parçaların kontrol ve sevkiyle ilgili iŞlemleri gerçekleŞtiren ve mesleki geliŞime iliŞkin faaliyetleri yürüten nitelikli kiŞidir. Arıza durumlarında üretimin durdurulması, çalıŞma yerinin, makinenin ve kullanılan alet ve donanımın bakımının ve temizliğinin yapılması, iŞlenen parçaların belirlenen yerlere istiflenmesi ve malzeme akıŞının sağlanması ile birlikte çalıŞılan diğer kiŞilerin emniyetinin sağlanmasını sağlar.

Meslek Kodu : 7213.24
Meslek Adı :Metal Sac İşleme Ustası
Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu : Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar
Meslek Grubu : Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu : Metal Levha İşlerinde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim


Metal Sac İşleme Ustası ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Metal Sac İşleme Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a} İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
b} Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak
c} İş organizasyonu yapmak
d} Alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak
e} İş öncesi hazırlık yapmak
f} Bozulma ve yıpranmalarla ilgili işlemleri yapmak
g} Basit bakımları uygulamak
h} Ölçme aletlerini kontrol etmek
i} Kullanılacak makine ve tezgâhların kontrollerini yapmak
j} Makasla kesmede kesme boşluğunu ayarlamak (senti
l}
k} İşlem öncesi makine /kalıp ayarlarını yapmak (eğme, bükme ve kesme makineler
i}
l} Sınırlı tasarım yapmak
m} Kesim işlemini yapmak
n} Giyotin makas, şerit testere ile kesmek
o} Oksi-gaz ve plazma ile elle kesmede meme / nozul seçimi ve gaz ayarı yapmak
p} Köşe çıkarma işlemlerini yapmak
q} Kılavuz, pafta çekmek
r} Rayba çekmek
s} Malzemeye şekil (for
m} vermek
t} Malzeme cinsi ve kalınlığına göre uygun makine ve takımı seçmek
u} Deneme bükme/kıvırma işlemini yapmak
v} Oluk ve kabartma işlemlerini yapmak
w} Birleştirme/montaj işlemlerini yapmak
x} Son işlemleri gerçekleştirmek
y} İşlenen parçaları kontrol etmek
z} İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak a
a} Sevk ve raporlama işlemlerini yapmak b
b} Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*