Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) nedir, ne iş yapar, görevleri, maaşları, nasıl olunur?

Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) nedir?

Üzerine metal talaşı almağa mahsus, taret halinde birden çok bıçaklar tespit edilmiş olan ve elektrik gücü ile çalışan bir tezgahı ayar eden ve çalıştıran kişidir.

Meslek Kodu : 7223.69
Meslek Adı :Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği)
Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu : Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar
Meslek Grubu : Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu : Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim


Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) ne iş yapar, görevleri nelerdir?

Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliğ
i}, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a} İmal edilecek parçanın proje ve diğer şartnamelerini incelemek,
b} Takım seçer ve bunları tezgahın gereken yerlerine bağlamak,
c} Metali bağlama aynası, tespit aparatı ve diğer bağlama aparatları ile doğru bir tarzda torna tezgahına bağlamak,
d} Kılavuzlarını ve tahdit parçalarını gerekli limitlere göre ayarlamak ve takımların hareketini kontrol etmek,
e} Metale verilecek devrin limitini tayin etmek ve tezgahı çalıştırmak,
f} Talaş bıçaklarından her birini sıra ile metalin içine doğru veya metal boyunca ilerletmek için tezgahı el çarkları ile veya otomatik kontrol ayarlarını yaparak otomatik olarak çalıştırmak,
g} Bıçakların yanlarına akıtılan yağ miktarını kontrol etmek,
h} Ölçme aletleri yardımı ile talaş alma işleminin seyrini kontrol etmek ve parçanın doğru bir şekilde işlenmesini teminen gerekli ayarları yapmak,
i} Tezgahı bir operatör tarafından çalıştırılmak üzere ayar edebilir. Tezgah takımlarına ağız açabilir ve bunları bileyebilir. Belirli tipteki bir revolver tezgahında ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*